Qaradaş kənd ümumi orta

Ünvan: Qaradaş kəndi

Göyəbaxan kənd ümumi orta

Ünvan: Göyəbaxan kəndi

Quşçuqaralar kənd ümumi orta

Ünvan: Quşçuqaralar kəndi

Qandalar kənd ümumi orta

Ünvan: Qandalar kəndi

Cüvəndik kənd ümumi orta

Ünvan: Cüvəndik kəndi

Almalıtala kənd ibtidai məktəb

Ünvan: Almalıtala kəndi

Qonaqlı kənd ibtidai

Ünvan: Qonaqlı kəndi

Mollaayrım kənd ibtidai

Ünvan: Mollaayrım kəndi