V.Kazımov adına Çobansıxnaq kənd tam orta

Ünvan: Çobansıxnaq kəndi

Telefon: 31-42-3-31

Z.Məmmədov adına Sarıtala kənd tam orta

Ünvan: Sarıtala kəndi

Telefon: 31-42-2-15

Azaflı kənd tam orta

Ünvan: Azaflı kəndi

Telefon: 31-78-4-37

E.Orucov adına Bayramlı kənd tam orta

Ünvan: Bayramlı kəndi

Telefon: 31-78-4-35

Z.Yusifov adına Bayramlı kənd tam orta

Ünvan: Bayramlı kəndi

Telefon: 31-78-4-49

M.Əliyev adına Əsrikcırdaxan kənd tam orta

Ünvan: Əsrik Cırdaxan kəndi

Telefon: 31-74-4-68

M.Hümbətov adına Ağbulaq kənd tam orta

Ünvan: Ağbulaq kəndi

E.Süleymanov adına Kirən kənd tam orta

Ünvan: Kirən kəndi

Y.Alıyev adına Hacıhəsənli kənd tam orta

Ünvan: Hacıhəsənli kəndi

Qalaboyun kənd tam orta

Ünvan: Qalaboyun kəndi

Baqqallı kənd tam orta

Ünvan: Baqqallı kəndi

X.Cəfərov adına Çatax kənd tam orta

Ünvan: Çatax kəndi

Hacılar kənd tam orta

Ünvan: Hacılar kəndi

G.Nəsibov adına Böyük Qışlaq kənd tam orta

Ünvan: Böyük Qışlaq kəndi

Telefon: 31-70-2-63

Səfərli kənd tam orta

Ünvan: Səfərli kəndi