R.Alıyev adına Əyyublu kənd tam orta

Ünvan: Əyyublu kəndi

Telefon: 31-93-1-86 

Əyyublu kənd 1 saylı tam orta

Ünvan: Əyyublu kəndi

Telefon: 31-93-1-48 

N.Sadıqov adına Alakol kənd tam orta

Ünvan: Alakol kəndi

Telefon: 31-75-1-38

Alakol kənd 1№-li tam orta

Ünvan: Alakol kəndi

Telefon: 31-75-2-09

A.Sadıqov adına İbrahimhacılı kənd tam orta

Ünvan: Ibrahimhacılı kəndi

Telefon: 31-49-2-03

D.Süleymanov adına Dönük Qırıqlı kənd tam orta

Ünvan: Dönük Qırıqlı kəndi

Telefon: 31-48-6-01

Ş.İ.Xətai adına Köhnəqala kənd tam orta

Ünvan: Köhnəqala kəndi

Məşədilər kənd tam orta

Ünvan: Məşədilər kəndi

Telefon: 31-71-2-79

A.Hüseynov adına Yanıqlı kənd tam orta

Ünvan: Yanıqlı kəndi

Telefon: 31-71-4-12

Yanıqlı kənd 2№-li tam orta

Ünvan: Yanıqlı kəndi

Telefon: 31-5-99-00

Əhmədli kənd tam orta

Ünvan: Əhmədli kəndi

Telefon: 31-71-2-65

Əhmədabad kənd tam orta

Ünvan: Əhmədabad kəndi

İsakənd kənd tam orta

Ünvan: İsakənd kəndi

M.Quluyev adına Şamlıq kənd tam orta

Ünvan: Şamlıq kəndi

Telefon: 31-41-0-03

C.Abdullayev adına Ağbaşlar kənd tam orta

Ünvan: Ağbaşlar kəndi