E.Tağıyev adına Cəlilli kənd tam orta

Ünvan: Cəlilli kəndi

Telefon: 31-73-4-78

A.Hüseynov adına Aşağı Öysüzlü kənd tam orta

Ünvan: Aşağı Öysüzlü kəndi

M.Məmmədov adına Yuxarı Öysüzlü kənd tam orta

Ünvan: Yuxarı Öysüzlü kəndi

Telefon: 31-46-2-00

M.Əliyev adına Yuxarı Öysüzlü kənd tam orta

Ünvan: Yuxarı Öysüzlü kəndi

Telefon: 31-46-3-00

Q.Rzayev adına Hacallı kənd tam orta

Ünvan: Hacallı kəndi

Telefon: 31-66-2-17

H.Vəliyev adına Əlibəyli kənd tam orta

Ünvan: Əlibəyli kəndi

Telefon: 31-66-4-18

A.Sadıqov adına Vahidli kənd tam orta

Ünvan: Vahidli kəndi

Telefon: 31-72-1-09 

N.Yusifov adına Ağdam kənd tam orta

Ünvan: Ağdam kəndi

Telefon: 31-72-2-12

Dondar Quşçu kənd tam orta

Ünvan: Dondar Quşçu kəndi

Telefon: 31-44-3-20

İ.Mürşüdov adına Aşağı Quşçu kənd tam orta

Ünvan: Aşağı Quşçu kəndi

Telefon: 31-6-40-13

Aşağı Quşçu kənd 1№-li tam orta

Ünvan: Aşağı Quşçu kəndi

Telefon: 31-6-44-13

Düz Qırıqlı kənd 1№-li tam orta

Ünvan: Düz Qırıqlı kəndi

Telefon: 31-68-3-34

N.Əmiraslanov adına Düz Qırıqlı kənd tam orta

Ünvan: Düz Qırıqlı kəndi

Telefon: 31-68-3-93

E.Bayramov adına Əyyublu kənd tam orta

Ünvan: Əyyublu kəndi

Telefon: 92-3-61

S.İskəndərov adına Əyyublu kənd tam orta

Ünvan: Əyyublu kəndi

Telefon: 31-92-3-64