A.S.Puşkin adına şəhər tam orta məktəb

Ünvan: Tovuz şəhər M.Zeynalov küç. 12

Telefon: 31-5-31-28

M.Ələkbərov adına şəhər tam orta

Ünvan: Tovuz şəhəri M.Hüseyn küç 12

Telefon: 31-5-61-77

A.Qasımov adına şəhər tam orta

Ünvan: Tovuz şəhəri Nəsimi küç 55

Telefon: 31-5-66-25

E.Məmmədov adına şəhər tam orta

Ünvan: Tovuz şəhəri Z.Əliyeva pr. 13

Telefon: 31-5-06-04 

S.Kazımov adına Qovlar şəhər tam orta

Ünvan: Qovlar şəhər N.Nərimanov pr.135A

Telefon: 31-5-83-10

Qovlar şəhər 2 №-li tam orta

Ünvan: Qovlar şəhəri

Telefon: 31-49-065

Qovlar şəhər 3 №-li tam orta

Ünvan: Qovlar şəhəri

Y.Sadıqov adına Bozalqanlı kənd tam orta

Ünvan: Abulbəyli kəndi

Telefon: 31-5-00-32

M.Musayev adına Əlimərdanlı kənd tam orta

Ünvan: Əlimərdanlı kəndi

Telefon: 31-94-4-47

H.Cəfərov adına Hunanlar kənd tam orta

Ünvan: Hunanlar kəndi

Telefon: 31-47-3-04 

F.Hüseynov adına Qaraxanlı kənd tam orta

Ünvan: Qaraxanlı kəndi

Telefon: 31-61-8-99

F.Qasımov adına Xatınlı kənd tam orta

Ünvan: Xatınlı kəndi

Telefon: 31- 61-4-56

C.Sadıqov adına Qədirli kənd tam orta

Ünvan: Qədirli kəndi

Telefon: 31-61-2-47

H.Ələkbərov adına Mülkülü kənd tam orta

Ünvan: Mülkülü kəndi

Telefon: 31-76-1-63

R.İsmayılov adına Düz Cırdaxan kənd tam orta

Ünvan: Düz Cırdaxan kəndi

Telefon: 31-73-4-88